خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 1200 سوله : 400 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 2300 سوله : 700 قیمت : 3,220,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 15000 سوله : 0 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 120 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماونــــد)
زمین : 887 سوله : 400 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 380 سوله : 240 قیمت : 210,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3650 سوله : 1000 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 5500 سوله : 800 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 884 سوله : 1550 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 500 سوله : 50 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2700 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 500 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 45 سوله : 45 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 45 سوله : 0 ودیعه : 46,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 580 سوله : 360 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3