خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده خـــــاوران
زمین : 310 سوله : 200 قیمت : 170,500,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 10000 سوله : 0 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 650 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 60000 سوله : 5700 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 10200 سوله : 2400 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1600 سوله : 600 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 970 سوله : 700 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1959 سوله : 0 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 7870 سوله : 0 قیمت : 3,300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده خـــــاوران
زمین : 310 سوله : 210 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 343 سوله : 200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 20000 سوله : 6000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 300 سوله : 250 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 700 سوله : 540 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 36100 سوله : 5700 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 1900 سوله : 470 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 60000 سوله : 13000 ودیعه : 25,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 45 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3