خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده ســــــاوه
زمین : 3000 سوله : 0 قیمت : 2,400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 2100 سوله : 0 قیمت : 1,650,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 800 سوله : 0 قیمت : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1267 سوله : 0 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2018 سوله : 1600 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 2000 سوله : 550 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 7000 سوله : 240 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1400 سوله : 900 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 1000 سوله : 400 قیمت : 980,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 128 سوله : 128 قیمت : 3,840,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 50 سوله : 50 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 60 سوله : 60 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 550 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 650 سوله : 210 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3