LiveZilla Live Help

به تنهــا وب سایت پیشرفته املاک صنعتــی در کشـــور خوش امدید

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستــــــان
زمین : 40000 سوله : 1080 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3500 سوله : 2000 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 2000 سوله : 600 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1600 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1300 سوله : 720 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 6400 سوله : 2800 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3500 سوله : 1500 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 886 سوله : 300 قیمت : 13,000,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 1100 سوله : 608 قیمت : 4,300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6400 سوله : 3000 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
محمد شهر (كـــــرج)
زمین : 1600 سوله : 300 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سیمین دشت
زمین : 3500 سوله : 3000 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 1050 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 800 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2000 سوله : 250 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 4000 سوله : 1200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 564 سوله : 330 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6030 سوله : 2500 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 4200 سوله : 2000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3