LiveZilla Live Help

ارسال کلیه فایلهای کارخانجات به تلفن همراه شما 66661330

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستــــــان
زمین : 50000 سوله : 0 قیمت : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 500 قیمت : 430,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 1800 سوله : 100 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 2000 سوله : 550 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 1200 سوله : 500 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 144 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 360 سوله : 200 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 3000 سوله : 760 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 85 سوله : 85 قیمت : 382,500,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 500 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 4500 سوله : 400 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 1200 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1900 سوله : 750 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2500 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 20000 سوله : 500 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1000 سوله : 225 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سیمین دشت
زمین : 1500 سوله : 850 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3