خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 180 سوله : 0 قیمت : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 120000 سوله : 13500 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 0 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1850 سوله : 0 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 6000 سوله : 2000 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2100 سوله : 0 قیمت : 2,100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 800 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 200 سوله : 200 قیمت : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 500 سوله : 220 قیمت : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 9 سوله : 9 ودیعه : 1,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی موزاییک سازان
زمین : 1600 سوله : 65 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 700 سوله : 200 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 400 سوله : 300 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 255 سوله : 155 ودیعه : 130,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 1500 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 155 سوله : 155 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 85 سوله : 85 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3