خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 500 سوله : 0 قیمت : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 14107 سوله : 1527 قیمت : 860,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 10071 سوله : 4202 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 2504 سوله : 1035 قیمت : 402,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 18943 سوله : 3639 قیمت : 1,820,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3315 سوله : 1141 قیمت : 310,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 6941 سوله : 2609 قیمت : 405,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2450 سوله : 1560 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 500 سوله : 650 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3300 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 6,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5600 سوله : 1800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 470 سوله : 250 ودیعه : 22,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1025 سوله : 350 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3