LiveZilla Live Help

قابل توجه صنعتگران-افتتاح شعبه شرق تهران در آینده ای نزدیک

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 3000 سوله : 1500 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 6300 سوله : 3200 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 5000 سوله : 2400 قیمت : 2,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4000 سوله : 1500 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 300 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 266 سوله : 120 قیمت : 780,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2400 سوله : 1300 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1080 سوله : 550 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 1000 سوله : 1000 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 90 سوله : 90 قیمت : 320,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 92 سوله : 92 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 18250 سوله : 5500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 1500 سوله : 1500 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 2500 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 100 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3060 سوله : 1800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2500 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 1100 سوله : 230 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4850 سوله : 700 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3