LiveZilla Live Help

این سایت توسط پایگاه هوشمند خبری پشتیبانی میگردد padidehnews.com

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده خـــــاوران
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 227 سوله : 200 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 11000 سوله : 0 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 8000 سوله : 500 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3060 سوله : 650 قیمت : 1,300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 60 سوله : 60 قیمت : 155,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 330,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 7000 سوله : 0 قیمت : 1,680,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 11000 سوله : 0 قیمت : 2,310,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 680 سوله : 340 ودیعه : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 6000 سوله : 6000 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سیمین دشت
زمین : 400 سوله : 200 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1200 سوله : 1200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 20000 سوله : 350 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 4000 سوله : 2000 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 300 سوله : 200 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 5000 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3