ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5378 سوله : 0 قیمت : 1,620,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 2118 سوله : 380 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1350 سوله : 600 قیمت : 650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 8000 سوله : 2400 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 4150 سوله : 1150 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 500 سوله : 180 قیمت : 560,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 1000 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 630 سوله : 210 قیمت : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3500 سوله : 2000 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5250 سوله : 3000 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1670 سوله : 1450 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 11000 سوله : 1950 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 500 سوله : 120 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3500 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سیمین دشت
زمین : 900 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 1200 سوله : 600 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 3500 سوله : 1800 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 3500 سوله : 650 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3