خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده رباط کریـــــم
زمین : 5600 سوله : 1200 قیمت : 2,520,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 13400 سوله : 0 قیمت : 26,800,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1040 سوله : 200 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 280 سوله : 200 قیمت : 870,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 450 سوله : 360 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 15000 سوله : 0 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3000 سوله : 1300 قیمت : 10,500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 5430 سوله : 500 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 3073 سوله : 1086 قیمت : 1,450,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 850 سوله : 350 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1680 سوله : 1680 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 30000 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 30000 سوله : 2500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 30000 سوله : 1200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 4000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 5000 سوله : 350 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 85 سوله : 80 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3