خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 4280 سوله : 0 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 360 سوله : 0 قیمت : 3,240,000,000 اطلاعات بیشتر
محمد شهر (كـــــرج)
زمین : 50000 سوله : 5000 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 30000 سوله : 2000 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 40 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 80 سوله : 80 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 6000 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 604 سوله : 250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 160 سوله : 80 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 2500 سوله : 900 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 90 سوله : 90 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 65 سوله : 65 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 90 سوله : 90 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3