LiveZilla Live Help

قابل توجه صنعتگران-افتتاح شعبه شرق تهران در آینده ای نزدیک

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 8544 سوله : 3950 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1450 سوله : 800 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 41000 سوله : 0 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 210000 سوله : 0 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 615 سوله : 280 قیمت : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 3000 سوله : 0 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 6300 سوله : 3200 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2000 سوله : 800 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 4000 سوله : 100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 75 سوله : 75 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 120 سوله : 120 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 600 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 92 سوله : 92 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 18250 سوله : 5500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 1500 سوله : 1500 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 2500 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 100 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3