خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستان
زمین : 11000 سوله : 1000 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 50 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 13000 سوله : 3000 قیمت : 70,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 20000 سوله : 3600 قیمت : 45,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 22000 سوله : 14000 قیمت : 100,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 14000 سوله : 0 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 6000 سوله : 0 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 108 سوله : 108 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 45 سوله : 45 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5550 سوله : 2500 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 12000 سوله : 6000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 20 سوله : 20 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1530 سوله : 920 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 4960 سوله : 1000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3