ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی کاسپین
زمین : 3000 سوله : 1450 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 10000 سوله : 2800 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 18 سوله : 18 قیمت : 832,500,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 350 سوله : 0 قیمت : 840,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2200 قیمت : 3,200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 600 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3026 سوله : 1760 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 9600 سوله : 4500 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3350 سوله : 3200 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 1000 سوله : 140 قیمت : 380,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
داخل شهر(تهران)
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3000 سوله : 330 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 600 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 12000 سوله : 3000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1400 سوله : 350 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5000 سوله : 2500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 160 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1400 سوله : 400 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 400 سوله : 210 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3