خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 750 سوله : 250 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1975 سوله : 0 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 4040 سوله : 2400 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4400 سوله : 1200 قیمت : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1200 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1950 سوله : 800 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 24000 سوله : 13500 قیمت : 181,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1000 سوله : 460 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 3900 سوله : 1250 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1900 سوله : 1400 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 40 سوله : 40 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4400 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1680 سوله : 720 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 24000 سوله : 13500 ودیعه : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1000 سوله : 460 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1900 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1700 سوله : 600 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 2000 سوله : 2000 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2000 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3