ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 320 سوله : 120 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 550 سوله : 400 قیمت : 720,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 240 سوله : 130 قیمت : 840,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 3300 سوله : 1500 قیمت : 2,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 211 سوله : 120 قیمت : 160,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1700 سوله : 700 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1800 سوله : 810 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 1852 سوله : 500 قیمت : 1,852,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 8600 سوله : 1800 قیمت : 12,900,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 300 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 60 سوله : 60 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 70 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 260 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1200 سوله : 400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 3000 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 600 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1000 سوله : 400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 630 سوله : 570 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3