LiveZilla Live Help

ورود شما به تنها سایت تخصصی املاک صنعتی کشور را خیر مقدم عرض مینمائیم

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 1450 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 220 سوله : 120 قیمت : 374,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 1076 سوله : 520 قیمت : 2,690,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 300 سوله : 300 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 850 قیمت : 1,250,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 30 سوله : 30 قیمت : 650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5520 سوله : 0 قیمت : 1,325,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 10000 سوله : 4000 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 6700 سوله : 200 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 800 سوله : 0 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 71500 سوله : 1600 ودیعه : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 360 سوله : 360 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 450 سوله : 150 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1600 سوله : 1600 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 2400 سوله : 1000 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2700 سوله : 1200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 8800 سوله : 180 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 8800 سوله : 220 ودیعه : 8,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3