LiveZilla Live Help

ورود شما به تنها سایت تخصصی املاک صنعتی کشور را خیر مقدم عرض مینمائیم

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 20000 سوله : 5500 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4100 سوله : 0 قیمت : 820,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 1400 سوله : 1080 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 5000 سوله : 1250 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 0 قیمت : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2600 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3000 سوله : 0 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 480 سوله : 380 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 10000 سوله : 4000 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 58 سوله : 58 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 1000 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 350 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 7000 سوله : 0 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 7000 سوله : 500 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 10000 سوله : 250 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 350 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3