خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 3300 سوله : 1200 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 3680 سوله : 1200 قیمت : 7,700,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 17000 سوله : 3500 قیمت : 55,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک عباس اباد (علاقه مند)
زمین : 200 سوله : 130 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پــرندک
زمین : 1300 سوله : 600 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 150 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 5720 سوله : 600 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم قم
زمین : 200 سوله : 100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1170 سوله : 700 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2500 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 40 سوله : 40 ودیعه : 75,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 15000 سوله : 5000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 4000 سوله : 350 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 10000 سوله : 2100 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3