LiveZilla Live Help

به تنهــا وب سایت پیشرفته املاک صنعتــی در کشـــور خوش امدید

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 2000 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1850 سوله : 900 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1050 سوله : 700 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1120 سوله : 0 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1200 سوله : 650 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 14000 سوله : 4500 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 700 سوله : 350 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 2200 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 70000 سوله : 4000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 2000 سوله : 700 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4000 سوله : 2300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4000 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1400 سوله : 800 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3500 سوله : 1500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 450 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 5000 سوله : 250 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 5000 سوله : 300 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3