خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1876 سوله : 1000 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 3600 سوله : 300 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 11000 سوله : 0 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سمنان
زمین : 20000 سوله : 4500 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خیرآباد ورامین
زمین : 1800 سوله : 900 قیمت : 9,900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2800 سوله : 1200 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2040 سوله : 900 قیمت : 23,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 40 سوله : 40 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 7500 سوله : 3700 قیمت : 150,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتهارد
زمین : 2400 سوله : 540 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 2700 سوله : 1100 ودیعه : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 330 سوله : 600 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 10300 سوله : 3500 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 530 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرندک
زمین : 1200 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین : 130 سوله : 130 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 330 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 330 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1500 سوله : 1200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3