ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 330 سوله : 0 قیمت : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 330 سوله : 200 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 300 سوله : 180 قیمت : 480,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 330 سوله : 250 قیمت : 610,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 700 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 0 قیمت : 120,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 503 سوله : 205 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1400 سوله : 550 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 6000 سوله : 1800 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 530 سوله : 410 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 700 سوله : 0 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1450 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 160 سوله : 160 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 170 سوله : 170 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 500 سوله : 245 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 270 سوله : 130 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 25 سوله : 25 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 15000 سوله : 0 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3