ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 1,750,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ماهدشت
زمین : 10000 سوله : 1400 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 307 سوله : 265 قیمت : 560,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 4000 سوله : 1200 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 6000 سوله : 2000 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 260 سوله : 230 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1800 سوله : 1200 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 9150 سوله : 2100 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
حومه کـــــــرج
زمین : 5000 سوله : 0 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 10000 سوله : 200 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 10000 سوله : 250 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 450 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ماهدشت
زمین : 10000 سوله : 1400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 7300 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 300 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 1000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 1000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 140 سوله : 1 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3