خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2600 سوله : 0 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 10179 سوله : 4800 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4850 سوله : 0 قیمت : 727,500,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 18000 سوله : 11000 قیمت : 70,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1300 سوله : 0 قیمت : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3600 سوله : 2150 قیمت : 3,200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3000 سوله : 220 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 8000 سوله : 3500 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1400 سوله : 900 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 18000 سوله : 11000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3200 سوله : 1600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 0 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 16,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3000 سوله : 220 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 1000 سوله : 525 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 8000 سوله : 3500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 550 سوله : 550 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3