خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5500 سوله : 3000 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 3000 سوله : 0 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1400 سوله : 870 قیمت : 2,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2500 سوله : 800 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2000 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2200 سوله : 1200 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2700 سوله : 0 قیمت : 540,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 1,600,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2500 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 75 سوله : 75 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1850 سوله : 1200 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1550 سوله : 750 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5000 سوله : 800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 270 سوله : 270 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3