LiveZilla Live Help

قابل توجه صنعتگران-افتتاح شعبه شرق تهران در آینده ای نزدیک

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 2000 سوله : 500 قیمت : 1,350,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 3000 سوله : 700 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 3,600,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 600 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 1240 سوله : 600 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3140 سوله : 950 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2040 سوله : 540 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 90 سوله : 90 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 11500 سوله : 8400 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1300 سوله : 1200 قیمت : 1,650,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 300 سوله : 230 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 290 سوله : 290 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1500 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 800 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 11500 سوله : 8400 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1300 سوله : 1200 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4880 سوله : 3000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 4000 سوله : 100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 75 سوله : 75 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3