خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2022 سوله : 800 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی هشتگرد
زمین : 1500 سوله : 1080 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2200 سوله : 0 قیمت : 1,650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2200 سوله : 0 قیمت : 1,650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 4200 سوله : 0 قیمت : 3,150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 4788 سوله : 4070 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2400 سوله : 2272 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کوثــــر
زمین : 3050 سوله : 700 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 500 سوله : 200 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 1200 سوله : 330 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 4000 سوله : 350 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 540 سوله : 450 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 10000 سوله : 3000 ودیعه : 72,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 700 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 700 سوله : 150 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 700 سوله : 150 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 2500 سوله : 1200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 160 سوله : 160 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 300 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 160000 سوله : 3000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3