ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1300 سوله : 350 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی هشتگرد
زمین : 12000 سوله : 1470 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 6000 سوله : 3000 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 60000 سوله : 1700 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 500 قیمت : 570,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 30000 سوله : 2500 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 120 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1800 سوله : 700 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 80 سوله : 80 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 15000 سوله : 15000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 10000 سوله : 10000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5000 سوله : 5000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 112 سوله : 90 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 260 سوله : 260 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 160 سوله : 160 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 120 ودیعه : 160,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3