ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 300 سوله : 300 قیمت : 340,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 450 سوله : 450 قیمت : 5,115,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1300 سوله : 500 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2400 سوله : 210 قیمت : 720,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک عباس اباد (علاقه مند)
زمین : 150 سوله : 90 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 2800 سوله : 1200 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 11430 سوله : 4800 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 2500 سوله : 0 قیمت : 125,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 10000 سوله : 1 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 270 سوله : 150 قیمت : 162,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 750 سوله : 450 ودیعه : 4,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 700 سوله : 420 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 380 سوله : 380 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2840 سوله : 1300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2100 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی هشتگرد
زمین : 10000 سوله : 1200 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 750 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 250 سوله : 0 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 746 سوله : 0 ودیعه : 85,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 3500 سوله : 400 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3