خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده ســــــاوه
زمین : 16300 سوله : 150 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 4400 سوله : 1100 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 700 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3300 سوله : 1000 قیمت : 3,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 5000 سوله : 2000 قیمت : 5,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 465 سوله : 240 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 250 سوله : 200 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 2550 سوله : 0 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 2650 سوله : 1250 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2400 سوله : 600 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3700 سوله : 700 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 465 سوله : 240 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 12000 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 500 سوله : 300 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 110 سوله : 110 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 2000 سوله : 270 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3