LiveZilla Live Help

قابل توجه صنعتگران-افتتاح شعبه شرق تهران در آینده ای نزدیک

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 7320 سوله : 1300 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 360 سوله : 280 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 200 سوله : 100 قیمت : 260,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 10000 سوله : 0 قیمت : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2010 سوله : 300 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 650,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 300 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 950,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 2400 سوله : 1100 قیمت : 620,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 2000 سوله : 500 قیمت : 1,350,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1400 سوله : 500 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 1100 سوله : 800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1100 سوله : 260 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 300 سوله : 230 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 290 سوله : 290 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1500 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 800 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 11500 سوله : 8400 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1300 سوله : 1200 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3