LiveZilla Live Help

قابل توجه صنعتگران-افتتاح شعبه شرق تهران در آینده ای نزدیک

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5520 سوله : 0 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1000 سوله : 200 قیمت : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 6000 سوله : 1300 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4500 سوله : 1000 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3900 سوله : 2480 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 6000 سوله : 3000 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 5500 سوله : 200 قیمت : 16,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 150 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1420 سوله : 750 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 110 سوله : 110 ودیعه : 12,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 4000 سوله : 0 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3695 سوله : 1260 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5100 سوله : 2200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 2800 سوله : 1800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 172 سوله : 172 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 50 سوله : 50 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3