LiveZilla Live Help

استشمام عطر خوش بوی عیدفطرازپنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 350 سوله : 200 قیمت : 1,050,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 200 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 265 سوله : 180 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 15000 سوله : 0 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1200 سوله : 800 قیمت : 720,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 8040 سوله : 1500 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 5400 سوله : 2800 قیمت : 2,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 56000 سوله : 8000 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 55 سوله : 55 قیمت : 475,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده غرب تهـــــران
زمین : 800 سوله : 450 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 2500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 1200 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 5400 سوله : 2800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2500 سوله : 1500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 300 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5100 سوله : 3000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 680 سوله : 340 ودیعه : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3