ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 1000 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 310 سوله : 210 قیمت : 320,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 72 سوله : 72 قیمت : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 2800 سوله : 1560 قیمت : 1,150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3500 سوله : 300 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3866 سوله : 2250 قیمت : 1,300,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 600 سوله : 200 قیمت : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 140 سوله : 140 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 210 سوله : 210 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 10000 سوله : 8000 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5500 سوله : 800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1250 سوله : 600 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 280 سوله : 210 ودیعه : 160,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 630 سوله : 150 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 2000 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 750 سوله : 450 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 700 سوله : 420 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 380 سوله : 380 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2840 سوله : 1300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2100 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3