LiveZilla Live Help

ورود شما به تنها سایت تخصصی املاک صنعتی کشور را خیر مقدم عرض مینمائیم

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2000 سوله : 600 قیمت : 560,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 900 سوله : 400 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3200 سوله : 1500 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 20000 سوله : 5500 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2550 سوله : 600 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4100 سوله : 0 قیمت : 820,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 1400 سوله : 1080 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 600 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 7500 سوله : 0 ودیعه : 7,500,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4000 سوله : 1400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1150 سوله : 450 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 180 سوله : 180 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3200 سوله : 1500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2550 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 58 سوله : 58 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 350 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3