خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 17,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 4000 سوله : 2800 قیمت : 27,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گرمدره
زمین : 504 سوله : 370 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2500 سوله : 500 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 576 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شهریار
زمین : 1500 سوله : 0 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 700 سوله : 420 قیمت : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 10500 سوله : 1400 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 44100 سوله : 540 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2200 سوله : 1300 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 800 سوله : 400 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 5000 سوله : 2400 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 1200 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2000 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3500 سوله : 1500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 6850 سوله : 3200 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 2500 سوله : 1200 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 160 سوله : 0 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3