خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 3800 سوله : 2400 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 2000 سوله : 700 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 2500 سوله : 1400 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1650 سوله : 680 قیمت : 3,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 7000 سوله : 0 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 10000 سوله : 1600 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1700 سوله : 750 قیمت : 3,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 113 سوله : 113 قیمت : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2770 سوله : 250 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 300 سوله : 430 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2150 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 105 سوله : 105 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 90 سوله : 80 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 100 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 470 سوله : 370 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 20000 سوله : 5600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 218 ودیعه : 180,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3