LiveZilla Live Help

ورود شما به تنها سایت تخصصی املاک صنعتی کشور را خیر مقدم عرض مینمائیم

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7000 سوله : 1400 قیمت : 6,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4900 سوله : 0 قیمت : 930,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 120 قیمت : 720,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 6555 سوله : 650 قیمت : 3,300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 2200 سوله : 300 قیمت : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 1540 سوله : 540 قیمت : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 4000 سوله : 1500 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 6000 سوله : 0 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 5000 سوله : 3000 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 350 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 200 سوله : 120 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 504 سوله : 300 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 202 سوله : 190 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 15000 سوله : 0 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده غرب تهـــــران
زمین : 7000 سوله : 500 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 50000 سوله : 3000 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2500 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 800 سوله : 800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3