ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir             ما را در اینستاگرام دنبال کنید sule.ir          ما را در اینستاگرام دنبال کنید  sule.ir

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 727 سوله : 418 قیمت : 2,544,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 350 سوله : 228 قیمت : 1,225,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 377 سوله : 190 قیمت : 1,319,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 8000 سوله : 2000 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کاسپین
زمین : 3000 سوله : 1450 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 10000 سوله : 2800 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 18 سوله : 18 قیمت : 832,500,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 350 سوله : 0 قیمت : 840,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2200 قیمت : 3,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5000 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 800 سوله : 350 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 90 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3000 سوله : 330 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2200 سوله : 600 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 45,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 450 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2853 سوله : 1700 ودیعه : 5,500,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3