خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 6200 سوله : 1500 قیمت : 57,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 5400 سوله : 840 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 4000 سوله : 250 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1050 سوله : 550 قیمت : 13,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 5800 سوله : 1200 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 17400 سوله : 0 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3000 سوله : 800 قیمت : 100,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2400 سوله : 1200 قیمت : 32,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2212 سوله : 1500 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 8700 سوله : 3600 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1600 سوله : 540 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 500 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 9000 سوله : 5500 ودیعه : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 1670 سوله : 450 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 50 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 53 سوله : 50 ودیعه : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3