خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 20000 سوله : 4000 قیمت : 140,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1250 سوله : 550 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2000 سوله : 1500 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 1800 سوله : 380 قیمت : 9,900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 16000 سوله : 6000 قیمت : 110,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2310 سوله : 1200 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1350 سوله : 450 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 1540 سوله : 500 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6100 سوله : 2400 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 190 سوله : 190 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 185 سوله : 185 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 3300 سوله : 2000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2000 سوله : 900 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 1200 سوله : 1100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 65 سوله : 65 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3