خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 1600 سوله : 0 قیمت : 35,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 430 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 3000 سوله : 1350 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 2500 سوله : 0 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 300 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 3750 سوله : 1500 قیمت : 33,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 352 سوله : 450 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 4000 سوله : 600 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 1600 سوله : 0 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 1820 سوله : 0 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده ساوه
زمین : 3000 سوله : 300 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 2500 سوله : 650 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 450 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 5000 سوله : 1200 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1225 سوله : 430 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 5000 سوله : 1300 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کاوه ساوه
زمین : 8000 سوله : 2300 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 2000 سوله : 800 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2560 سوله : 1900 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کاوه ساوه
زمین : 5000 سوله : 3000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3