نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 199122
تاریخ ثبت: 1399/11/26
توضیحات : جهت تولید زغال فشرده. بدون دود و مزاحمت. بدون کثیف کاری سوله همانگونه که تحویل گرفته شود تحویل داده می شود
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته