نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 202126
تاریخ ثبت: 1399/12/12
توضیحات : برق ١ مگاوات همراه گاز حداقل G100
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته