نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: احمدآباد مستوفی
زمین: 2001 تا 3000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 50 میلیون به بالا
اجاره بها: از 20 تا 30 میلیون
کد مربوطه: 206129
تاریخ ثبت: 1400/01/07
توضیحات : برای تولید سرویس خواب
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته