نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 207133
تاریخ ثبت: 1400/01/17
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته