نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی عباس اباد
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 207137
تاریخ ثبت: 1400/01/23
توضیحات : برق۴۰۰امپر
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته