نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: جاده خاوران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 208139
تاریخ ثبت: 1400/01/30
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته