نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 209138
تاریخ ثبت: 1400/02/01
توضیحات : حتما برق ۳فاز ۲۰۰ آمپر داشته باشه، برای کار چاپ
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته