نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 210140
تاریخ ثبت: 1400/02/12
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته