نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 50 میلیون به بالا
اجاره بها: از 10 تا 20 میلیون
کد مربوطه: 211142
تاریخ ثبت: 1400/03/05
توضیحات : با مجوز مواد غذایی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته